Lokalizacja


Zapraszamy do Gdańska – miasta różnorodności

Gdańsk, leżący bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim i otoczony Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, jest jednym z najpiękniejszych miejsc do życia w Polsce. Jego bogata historia, w której szczególne znaczenie odegrały m.in.: okres rozkwitu Hanzy, czasy panowania zakonu krzyżackiego, II Wojna Światowa, czy obalenie komunizmu w Polsce przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, miała ogromny wpływ na architekturę i dziedzictwo kulturowe miasta. 

 

Natomiast nowoczesne oblicze Gdańska, którego wizytówką jest przede wszystkim sąsiadujące z Bałtyckim Kampusem Uniwersytetu Gdańskiego rozległe centrum biznesowe, zawdzięcza swoją sylwetkę zarówno lokalnym jak i międzynarodowym inwestorom, którzy korzystając z bliskości ośrodka naukowego nawiązują współpracę z uczelnią i wykorzystują jej potencjał intelektualny i badawczy. 

 

Miasto będące częścią metropolii trójmiejskiej, wykorzystuje efekt synergii w turystyce, handlu, transporcie, jak również w innych obszarach gospodarki.

Wydział Prawa i Administracji UG


Targi Akademia po raz kolejny odbywają się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który znajduje się na największym i najnowocześniejszym w Trójmieście kampusie uniwersyteckim – Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.

Wydział dysponuje aulą na 400 miejsc i trzema audytoriami, które mogą pomieścić odpowiednio 300, 200 i 150 osób. W budynku mieści się także 37 nowoczesnych sal wykładowych (na 30 i 60 osób), dwie sale rozpraw wyposażone na wzór prawdziwych sal sądowych – w których odbywają się symulacje rozpraw sądowych – oraz pracownia komputerowa, a także biblioteka specjalistyczna. Aule, audytoria i sale wykładowe są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Budynek Wydziału Prawa i Administracji jest również w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego kształci niemal 3400 studentów na kierunkach: Prawo (w trybie jednolitych 5-letnich studiów magisterskich), Administracja, Kryminologia, Podatki i Doradztwo Podatkowe, Prawo w Administracji i Gospodarce, European and International Business Law (studia w języku obcym), European  Business Administration (studia w języku obcym).

Osoby zainteresowane kontynuowaniem nauki po uzyskaniu magisterium mogą to uczynić w ramach studiów trzeciego stopnia przygotowując dysertację doktorską. Wydział oferuje również szeroką ofertę studiów podyplomowych.

Zapraszamy na Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie.
ul. Bażyńskiego 6

Znajdź nas na mapie