Próbne matury


Sprawdź swoją wiedzę podczas próbnej matury z wybranego przez Ciebie przedmiotu.

Testy diagnostyczne dla uczniów klas

2 liceum lub 3 technikum


Weź udział w testach  sprawdzających wiedzę pod kątem matur w 2020r.

*udział w egzaminach jest darmowy, w przypadku braku miejsc decyduje kolejność zgłoszeń, uczniowie Indeksu mają zagwarantowaną możliwość udziału.

ZASADY UCZESTNICTWA W PRÓBNEJ MATURZE I TESTACH DIAGNOSTYCZNYCH

  1. Udział w próbnej maturze z Indeksem jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.indeks.edu.pl.
  1. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, pierwszeństwo przysługuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  2. Zarejestrowani uczestnicy próbnej matury z Indeksem otrzymają pocztą e-mail przypomnienie o dacie i miejscu egzaminu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi, najpóźniej na 3 dni przed egzaminem. W formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać aktualny i używany na co dzień adres poczty elektronicznej.
  3. Osoby, które chcą wziąć udział w kilku egzaminach, których terminy się pokrywają, będą mogły przystąpić do jednego z egzaminów w dodatkowym terminie w kwietniu.
  1. Wyniki próbnej matury z Indeksem zostaną podane na stronie internetowej www.indeks.edu.pl lub przesłane na adres e-mail uczestnika najpóźniej w ciągu 3 tygodni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
  2. UWAGA! Godziny egzaminów z poszczególnych przedmiotów z powodów organizacyjnych mogą ulec nieznacznej zmianie, zatem prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie www lub na poczcie e-mail na krótko przed planowaną datą egzaminu.
  3. Zgłoszenia na próbną maturę z Indeksem (w przypadku, gdy wcześniej nie zastanie wyczerpany limit przyjęć) wysyłać można najpóźniej do godziny 16.30 w przeddzień egzaminu z danego przedmiotu.
  1. Na próbnej maturze z Indeksem korzystać można tylko z materiałów i przyborów pomocniczych, które dopuszczone są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego przedmiotu.