Instagram
[instagram-feed] Follow us on Instagram

Wykłady OKE


Zapoznaj się z zasadami obowiązującymi podczas matur 2019 oraz 2020,
które przedstawi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku.