Matura w dobie pandemii


Już drugi raz maturzyści będą podchodzić do egzaminu dojrzałości w dobie pandemii. Jakie szczególne zasady obowiązują licealistów podczas zbliżającej się tegorocznej matury?

Przede wszystkim dwie najważniejsze zmiany to brak egzaminów ustnych oraz brak konieczności podchodzenia do matur rozszerzonych.

Część ustna matur jest nieobowiązkowa, jednak mogą do niej przystąpić osoby, którym wynik z tej części matur liczy się w przypadku kandydowania na uczelnie zagraniczne (dotyczy języka polskiego i obcego).

Rozszerzenia z wybranych przedmiotów nie są obowiązkowe, jednak w przypadku chęci podejścia do nich, można to zrobić (maksymalna liczba wybranych rozszerzeń na maturze to 6).

W tym roku, z racji nieobowiązkowego podchodzenia do części rozszerzonej, matura zostaje zdana w przypadku uzyskania co najmniej 30% z możliwych do otrzymania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego w części podstawowej (matematyka, język polski oraz język obcy nowożytny). Dodatkowo egzamin z matematyki ma zmniejszoną o 5 punktów liczbę zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym.

W terminie poprawkowym matury ustne nie będą przeprowadzane.

Dodatkowo, wymagania egzaminacyjne opierają się na ograniczonym zakres podstawy programowej.

Tegoroczne matury zostaną przeprowadzone w terminach od 4 do 20 maja 2021 roku. Egzamin dodatkowy odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2021 roku, natomiast termin poprawkowy przewidziany jest na 24 sierpnia 2021 roku.

Poniższe tabelki prezentują dokładny harmonogram poszczególnych egzaminów pisemnych oraz ustnych z dokładnymi datami:

Harmonogram egzaminów
pisemnych oraz ustnych

DATA GODZINA 9:00 GODZINA 14:00

4 maja 2021

(wtorek)

Język polski – pp* język łaciński i kultura antyczna – pr
5 maja 2021

(środa)

matematyka – pp historia muzyki – pr
6 maja 2021

(czwartek)

język angielski – pp historia sztuki – pr
7 maja 2021

(piątek)

język angielski – pr

język angielski – dj*

filozofia – pr
10 maja 2021

(poniedziałek)

język polski – pr język łemkowski – pr

język kaszubski – pr

11 maja 2021

(wtorek)

matematyka – pr wiedza o społeczeństwie – pr
12 maja 2021

(środa)

biologia – pr język francuski – pr

język francuski – dj

13 maja 2021

(czwartek)

geografia – pr język francuski – pp

język hiszpański – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język włoski – pp

 

14 maja 2021

(piątek)

chemia – pr język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

17 maja 2021

(poniedziałek)

historia – pr język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

18 maja 2021

(wtorek)

fizyka – pr język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

19 maja 2021

(środa)

informatyka – pr język włoski – pr

język włoski – dj

20 maja 2021

(czwartek)

języki mniejszości narodowych – pp języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

19-21 maja 2021 język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według

harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów

egzaminacyjnych.

 

Źródło: https://www.otouczelnie.pl/artykul/14237/Terminy-matury-2021-r

Legenda:

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny ** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.