• Na każdy kierunek przygotuj osobny komplet dokumentów.
  • Pamiętaj, że dokumenty składa się po ogłoszeniu listy kandydatów.
  • Zajrzyj do IRK, znajdziesz tam adres komisji dla danego kierunku –
    w to miejsce należy dostarczyć teczkę z dokumentami.
  • Dokumenty mogą zostać dostarczone osobiście, przez osobę trzecią,
    a także nadesłane kurierem lub pocztą.

INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW UG – JAK TO DZIAŁA?