Uwaga! Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego, zaplanowana na 11 i 20 marca
decyzją władz Uniwersytetu Gdańskiego zostają odwołane.

Program


6, 10-11 marca, godz. 8:30-15:00

Dzień Kulturoznawstwa i Filmoznawstwa, ul. Wita Stwosza 55

Instytut Badań nad Kulturą. Kierunki: kulturoznawstwo, produkcja form audiowizualnych, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

6 marca

Dzień Filologii Polskiej i Wiedzy o Teatrze (ul. Wita Stwosza 55) i Logopedii (ul. Wita Stwosza 58)

Instytut Filologii Polskiej. Kierunki: filologia polska, wiedza o teatrze i zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych, etnofilologia kaszubska

10 marca 2020

Instytut Logopedii, ul. Wita Stwosza 58. Kierunek: logopedia

10 marca 2020

Dzień Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki. Kierunki: amerykanistyka, filologia angielska, cultural communication

11 marca 2020

Instytut Filologii Germańskiej. Kierunek: Filologia germańska

11 marca 2020

Instytut Lingwistyki Stosowanej. Kierunek: lingwistyka stosowana i translatoryka

9 i 11 marca 2020

Instytut Filologii Romańskiej. Kierunki: iberystyka i filologia romańska

11 marca 2020

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich. Kierunki: filologia rosyjska, rosjoznawstwo, studia wschodnie, sinologia

11 marca 2020

Instytut Skandynawistyki i Fennistyki. Kierunki: skandynawistyka

11 marca 2020

Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki. Kierunki: filologia klasyczna i slawistyka

11 marca 2020